Featured Events

Chọn thành phố: Tất Cả -
Picture of LiveStream Painting  Workshop: Lotus
Workshop vẽ tranh ngay tại nhà của mình! Bạn chuẩn bị một số hoạ phẩm cơ bản (cọ, toan, màu) và xem hướng dẫn vẽ tranh livestream của Tipsy Art để tự hoàn thành một bức tranh! Vừa vui, vừa an toàn :)
Số lượng vé
250.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm