Featured Events

Chọn thành phố: Tất Cả Hồ Chí Minh Hà Nội
Picture of Sau Cơn Mưa
Workshop vẽ tranh màu acrylic - Hoạ cụ: cọ/brushes - Canvas size 45x45 cm - Thời gian: 4 tiếng/ 4 hrs. (Lưu ý: Bạn vui lòng liên hệ với Tipsy Art khi đi cùng người thân nhưng không vẽ tranh để Tipsy Art tiện tư vấn và chuẩn bị chỗ ngồi, và đọc kỹ thông tin workshop như tên tranh, thời gian workshop trong mail xác nhận sau khi đăng ký bạn nhé xin cảm ơn rất nhiều. )
Số lượng vé
440.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm