Featured Events

Chọn thành phố: Tất Cả Hồ Chí Minh Hà Nội
Picture of Reflection
Workshop vẽ tranh màu acrylic - Hoạ cụ: cọ/brushes - Canvas size 40x60 cm - Thời gian: 3,5 tiếng/ 3.5 hrs. (Lưu ý: Bạn vui lòng liên hệ với Tipsy Art khi đi cùng người thân nhưng không vẽ tranh để Tipsy Art tiện tư vấn và chuẩn bị chỗ ngồi, và đọc kỹ thông tin workshop workshop trong mail xác nhận sau khi đăng ký bạn nhé )
Số lượng vé
440.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm