Featured Events

Chọn thành phố: Tất Cả Hồ Chí Minh Hà Nội
Picture of The great escape
Chất liệu màu acrylic, hoạ cụ: bay (Knife acrylic painting workshop)-Canvas size: 30x40 cm-Thời gian: 3 tiếng/ 3hrs (LƯU Ý: Bạn vui lòng liên hệ với Tipsy Art khi đi cùng người thân nhưng KHÔNG VẼ TRANH để Tipsy Art tiện tư vấn nhé).
Số lượng vé
440.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm