Featured Events

Chọn thành phố: Tất Cả Hồ Chí Minh Hà Nội
Tipsy_Art_ve_tranh_thu_gian
Knife painting workshop - Canvas size 30x40cm
Số lượng vé
440.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm
Picture of Những Ngày Nắng Đẹp
Workshop vẽ tranh màu acrylic - Hoạ cụ: cọ/brushes - Canvas size 45x45 cm - Thời gian: 3,5 tiếng/ 3.5 hrs. (Lưu ý: Bạn vui lòng liên hệ với Tipsy Art khi đi cùng người thân nhưng không vẽ tranh để Tipsy Art tiện tư vấn và chuẩn bị chỗ ngồi, và đọc kỹ thông tin workshop workshop trong mail xác nhận sau khi đăng ký bạn nhé )
Số lượng vé
440.000 đ
Địa điểm và thời gian
Nhấn vào đây để chọn địa điểm