Quà tặng thành viên

 

Quyền lợi thành viên

 

Vẽ cùng chúng tớ để được cộng điểm. Dùng điểm thưởng để đổi vé tham gia workshop miễn phí, nhận các quà tặng đặc biệt và nhiều bất ngờ thú vị chỉ có ở Tipsy Art. Số điểm của bạn sẽ được tích điểm dần trên hệ thống: 1 lần đăng ký và show-up là 1 điểm.

 

Lưu ý: 

*Nếu bạn đi cùng một nhóm bạn (ví dụ 3 người bạn) và đăng ký dưới tên bạn thì bạn sẽ được cộng 3 điểm. 3 điểm đó sẽ chỉ được tính một lần ở trong tài khoản của bạn. Những người đi cùng bạn sẽ không được cộng điểm vào tài khoản của họ.

*Những đơn hàng sử dụng mã khuyến mãi sẽ không được tích điểm.

 

 

  • Đăng ký buổi thứ 10
    Gửi code vẽ miễn phí cho lần đăng ký thứ 11
  •  Đăng ký buổi thứ 20
    Tặng 2 buổi miễn phí (cho bạn và 1 người bạn của bạn) + 1 bộ túi vải đựng tranh và bộ cọ riêng
  •  Đăng ký buổi thứ 30
    Tặng 2 buổi miễn phí (cho bạn và 1 người bạn của bạn) + 1 buổi vẽ tranh nâng cao private (một kèm một)
  •  Đăng ký buổi thứ 40
    Tặng 2 buổi miễn phí (cho bạn và 1 người bạn của bạn) + 2 buổi vẽ tranh nâng cao private (một kèm một)