GIFT VOUCHER

Số lượng vé
400.000 đ
Chi tiết sản phẩm

Trên gift card sẽ có một mã quà tặng trị giá 400.000đ để đăng kí các workshop cuối tuần. Người được tặng dùng mã này khi mua vé vẽ các tranh tại website chúng mình mà không phải trả tiền (do bạn đã trả rồi). Chi tiết hướng dẫn sử dụng mã mời bạn xem ở đây.

Gift card sẽ có giá trị sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày bạn mua.