Danh mục
Chính sách bảo lưu

QUY ĐỊNH BẢO LƯU:
Trường hợp bạn gửi yêu cầu bảo lưu trước 48h trước khi diễn ra sự kiện, bạn được bảo lưu 100% giá trị đơn hàng của bạn;

Trường hợp bạn gửi yêu cầu bảo lưu trước 24h trước khi diễn ra sự kiện, bạn được bảo lưu 75% giá trị đơn hàng của bạn;

Trường hợp bạn gửi yêu cầu bảo lưu trong vòng 24 giờ trước khi sự kiện diễn ra, bạn được bảo lưu 50% giá trị đơn hàng của bạn;

Trường hợp bạn không đến tham gia và không báo trước, bạn được bảo lưu 25% giá trị đơn hàng của bạn.


Lưu ý:

Giá trị đơn hàng là số tiền thanh toán thực tế không bao gồm mã giảm giá (trừ gift voucher)

Mã bảo lưu có giá trị sử dụng trong thời hạn 3 tháng, và sẽ được gửi email trong vòng 72 tiếng sau khi kết thúc sự kiện cuối cùng. Số tiền còn thiếu sau khi sử dụng bảo lưu bạn sẽ thanh toán sau khi đăng kí vẽ lần kế tiếp.

Mã bảo lưu chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Trong trường hợp bạn đã dùng mã bảo lưu để đăng kí nhưng không đến vẽ hoặc yêu cầu bảo lưu lần hai, mặc định mã bảo lưu vô hiệu và không có giá trị bảo lưu lần hai.

 

Hướng dẫn sử dụng mã: xem tại đây.