ALBUM THÁNG 10/2018

 - Little miss sunshine -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (05/10) L'Usine: https://goo.gl/G8fjzH

09:00 Thứ Bảy (06/10) Rehab Station: https://goo.gl/d6AbXt

02:00 Thứ Bảy (06/10) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/dhRHWy

09:00 Chủ Nhật (07/10) YO's Restaurant: https://goo.gl/HNJWhd

02:00 Chủ Nhật (07/10) YO's Restaurant: https://goo.gl/xAT6vq

02:00 Thứ Hai (08/10) The Diner V Restaurant: https://goo.gl/hmjiXT

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Chủ Nhật (07/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/Yf7HrA

02:00 Chủ Nhật (07/10) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/SMYCZE

12:00 Thứ Tư (10/10) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/fKZ3Fr

12:00 Thứ Tư (10/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/1kHD2S

 - Tử đinh hương -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Thứ Bảy (13/10) Rehab Station: https://goo.gl/jEqyAN

02:00 Chủ Nhật (14/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/dkD6mt

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (14/10) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/t5cydq

 - How to be a cat -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (19/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/sigeaE

09:00 Thứ Bảy (20/10) Rehab Station: https://goo.gl/P9hYci

02:00 Thứ Bảy (20/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/ePD6q3

02:00 Thứ Bảy (20/10) The Diner V Restaurant: https://goo.gl/T6LPqt

02:00 Chủ Nhật (21/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/JyUHva

02:00 Chủ Nhật (21/10) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/3d7Cho

02:30 Chủ Nhật (21/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/8LDXZm

06:00 Thứ Năm (25/10) Tipsy Art Co-working Art Space:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (20/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/WkyBzJ

02:00 Thứ Bảy (20/10) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/DYkJfj

09:00 Chủ Nhật (21/10) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/mW1nj6

02:00 Chủ Nhật (21/10) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/U5Sb3c

02:00 Chủ Nhật (21/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/rKnNpz

 - SPECIAL EVENT - Rùa biển -

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (27/10) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/RQS3Se

 - Sông -

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (07/10) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/xmYuHp

 - Where the wild things are -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

02:00 Thứ Bảy (13/10) The Diner V Restaurant: https://goo.gl/D6szGN

02:00 Thứ Bảy (13/10) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/DQBb1o

09:00 Chủ Nhật (14/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/bEkB9s

06:00 Chủ Nhật (14/10) L'Usine: https://goo.gl/zH8Baw

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (13/10) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/hth2Mt

09:00 Chủ Nhật (14/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/ucoUGP

 - Để gió cuốn đi -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (26/10) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Thứ Bảy (27/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/iiiW6Q

02:00 Thứ Bảy (27/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/oC1wxJ

02:00 Thứ Bảy (27/10) The Diner V Restaurant:

12:30 Chủ Nhật (28/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/k57BP6

02:00 Chủ Nhật (28/10) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/fkq4ax

04:30 Chủ Nhật (28/10) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/EqBwwS

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Chủ Nhật (28/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/8YeBWN

02:00 Chủ Nhật (28/10) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/3GwD4u

12:00 Thứ Hai (29/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/9BvUW7

12:00 Thứ Hai (29/10) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/YrekzL

12:00 Thứ Hai (29/10) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/m49FBC