ALBUM THÁNG 9/2018

 - Autumn in my heart -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Chủ Nhật (16/09) YO's Restaurant: https://goo.gl/tZy1RV

02:00 Chủ Nhật (16/09) YO's Restaurant: https://goo.gl/dW29Wi

02:00 Chủ Nhật (16/09) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/7PtJKR

06:00 Thứ Sáu (21/09) L'Usine: https://goo.gl/91x9V4

 - Let’s go -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Thứ Bảy (22/09) Rehab Station: https://goo.gl/RPZ3p5

02:00 Thứ Bảy (22/09) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/trHYsv

 - [HCM] Special event - Up in the Sky 2 -

Giá vé bao gồm 01 vé tham quan Landmark81 Skyview + 01 bức tranh tự tay bạn vẽ + 01 đồ uống và rất nhiều niềm vui!

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Chủ Nhật (23/09) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/WySwmi

 - Có một con mèo -

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (29/09) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/TTtXTK

 - Tết thiếu nhi -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (21/09) L'Usine: https://goo.gl/9jQk1h

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (22/09) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/7bSZKD

02:00 Thứ Bảy (22/09) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/Qfyo2N

02:00 Thứ Bảy (22/09) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/Qfyo2N

02:00 Thứ Bảy (22/09) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/sZ1fgu

02:00 Chủ Nhật (23/09) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/qNmsq7

02:00 Chủ Nhật (23/09) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/oCu4ee

 - Fly to the moon -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

02:00 Thứ Bảy (22/09) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/dnfuch

09:00 Chủ Nhật (23/09) Lief Hotel: https://goo.gl/58U4FX

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (22/09) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/DXaqGD

02:00 Chủ Nhật (23/09) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/ZhJWTz

 - A boy, a girl, and lanterns -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Thứ Bảy (29/09) Rehab Station: https://goo.gl/skBU3Z

02:00 Thứ Bảy (29/09) The Diner V Restaurant: https://goo.gl/mdfNoc