ALBUM THÁNG 12/2018

 - Dancing in the rain -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

09:00 Thứ Bảy (01/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/KqCtLg

02:00 Thứ Bảy (01/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/dVc4rM

09:00 Chủ Nhật (02/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/P3Lkcn

02:00 Chủ Nhật (02/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/tHczAT

06:00 Thứ Năm (06/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/txuWdB

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (01/12) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/Ay2kFh

02:00 Thứ Bảy (01/12) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/ZFkboJ

09:00 Chủ Nhật (09/12) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/TQjpFk

 - Thời thanh xuân -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (07/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/6vmYSZ

09:00 Thứ Bảy (08/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/SKj8jK

02:00 Thứ Bảy (08/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/qZGDhf

02:00 Chủ Nhật (09/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/KBjc9y

06:00 Chủ Nhật (09/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/XEEFgY

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (08/12) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/7WQqpV

02:00 Chủ Nhật (09/12) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/bF5bv5

09:00 Chủ Nhật (16/12) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/gMGZ1q

 - It is cold outside -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (20/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/amkM8P

02:00 Thứ Bảy (22/12) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/LPaA5L

02:30 Thứ Hai (24/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/i546M4

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (22/12) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/HrT6RA

 - Tuyết yêu thương -

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (23/12) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/HWgi5n

 - Gánh hoa -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

02:00 Thứ Bảy (29/12) Cheese Coffee: https://goo.gl/V8eRzd

 - [HCM] Special event - Up in the Sky -

Giá vé bao gồm 01 vé tham quan Landmark81 Skyview + 01 bức tranh tự tay bạn vẽ + 01 đồ uống và rất nhiều niềm vui!

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Bảy (01/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/8Uxyno

09:00 Chủ Nhật (09/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/CQax4J

02:00 Thứ Bảy (15/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/DtqG4n

02:00 Chủ Nhật (16/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/XbGE1B

 - Những bông gòn đi lạc -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (13/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/PK3TkW

09:00 Thứ Bảy (15/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/TLmVXP

09:00 Chủ Nhật (16/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/J54Tod

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

03:00 Thứ Bảy (15/12) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/jjDdXz

02:00 Chủ Nhật (16/12) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/Gy5YmC

 - Snowman -

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (22/12) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/LsNmNW

 - Cô gái bên hồ nước -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (27/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/iCq9t5

06:00 Thứ Sáu (28/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/8LKMjr

09:00 Thứ Bảy (29/12) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Thứ Bảy (29/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/LTRu8z

09:00 Chủ Nhật (30/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/LkwKpr

02:00 Chủ Nhật (30/12) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/sH2ELR

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (29/12) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/eWWFU3

02:00 Thứ Bảy (29/12) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/ryA5Pu

02:00 Chủ Nhật (30/12) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/TJaKum