ALBUM THÁNG 11/2018

 - Bức thư tình thứ hai -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (01/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/rhL43a

06:00 Thứ Sáu (02/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/ijjdzj

04:00 Thứ Bảy (03/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/CyYnC7

09:00 Thứ Bảy (03/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/MVyzzJ

09:00 Chủ Nhật (04/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/j28xkq

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (03/11) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/RqzV7s

09:00 Chủ Nhật (04/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/43yVCb

 - Let’s go -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

02:00 Chủ Nhật (04/11) Cheese Coffee: https://goo.gl/tZ4MrA

04:30 Chủ Nhật (04/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/WcbE1N

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (04/11) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/oBypmR

02:00 Chủ Nhật (04/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/nLr17F

 - Anh ơi mình đi đâu thế -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (16/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/cYncvy

02:00 Thứ Bảy (17/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/hGSEh8

09:00 Chủ Nhật (18/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/zNhYd5

06:00 Chủ Nhật (18/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/P8qmkL

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (17/11) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/xwBmYk

02:00 Chủ Nhật (18/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/sybZjL

 - Hers -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Hai (19/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/CXAnaC

 - Để gió cuốn đi -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Bảy (03/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/zbFL2e

06:00 Chủ Nhật (04/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/vZ3LnN

 - Lucky -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (08/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/xCycY7

06:00 Thứ Sáu (09/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/VHNkvs

02:30 Thứ Bảy (10/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/Y5aCrx

06:00 Thứ Bảy (10/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/UHpd3c

09:00 Chủ Nhật (11/11) Cheese Coffee: https://goo.gl/z8PqRe

09:00 Chủ Nhật (11/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/QbPcuu

02:00 Chủ Nhật (11/11) Cheese Coffee: https://goo.gl/yPy5tg

06:00 Chủ Nhật (11/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/2tFpE3

03:00 Thứ Hai (12/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/yjLZ9C

06:00 Thứ Năm (15/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/f24fxD

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (10/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/HbPXyi

02:00 Thứ Bảy (10/11) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/SPMeFs

09:00 Chủ Nhật (11/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/m3Nmj4

02:00 Chủ Nhật (11/11) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/oEcd82

09:00 Thứ Bảy (17/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/eSBTL1

 - The bridge -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

02:00 Chủ Nhật (18/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/mhzJz7

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (18/11) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/ee2n9h

 - [HCM] Special event - Up in the Sky -

Giá vé bao gồm 01 vé tham quan Landmark81 Skyview + 01 bức tranh tự tay bạn vẽ + 01 đồ uống và rất nhiều niềm vui!

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (22/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/3pJtFk

09:00 Chủ Nhật (25/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/U3YbnL

02:00 Chủ Nhật (25/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/2ndHKm

06:00 Chủ Nhật (25/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/ZEKrcD

12:00 Thứ Ba (27/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/J1Zogw

06:00 Thứ Năm (29/11) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/eYJqfN

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (24/11) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/hwjuEt

02:00 Thứ Bảy (24/11) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/cpxv8c

02:00 Chủ Nhật (25/11) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/ME1vtb