ALBUM THÁNG 04/2019

 - Ngẫu nhiên -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (04/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

06:00 Thứ Sáu (05/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Thứ Bảy (06/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Thứ Bảy (06/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:30 Thứ Bảy (06/04) Tipsy Art Co-working Art Space 2:

09:00 Chủ Nhật (07/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Chủ Nhật (07/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:30 Chủ Nhật (07/04) Tipsy Art Co-working Art Space 2:

02:30 Thứ Bảy (20/04) Tipsy Art Co-working Art Space 2:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (06/04) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN:

02:00 Chủ Nhật (07/04) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN:

02:00 Thứ Bảy (13/04) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN:

 - Mưa đầu mùa -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (18/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

06:00 Thứ Sáu (19/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Thứ Bảy (20/04) The Running Bean:

02:00 Thứ Bảy (20/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Chủ Nhật (21/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:30 Chủ Nhật (21/04) Tipsy Art Co-working Art Space 2:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (20/04) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN:

09:00 Chủ Nhật (21/04) Artisée Cafe Deli:

02:00 Chủ Nhật (21/04) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN:

 - Để gió cuốn đi -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Sáu (26/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Thứ Bảy (27/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Chủ Nhật (28/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (27/04) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN:

09:00 Chủ Nhật (28/04) Artisée Cafe Deli:

 - Cún -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (11/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

06:00 Thứ Sáu (12/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Thứ Bảy (13/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Thứ Bảy (13/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Chủ Nhật (14/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Chủ Nhật (14/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (14/04) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN:

 - Koi -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (25/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

02:00 Thứ Bảy (27/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

09:00 Chủ Nhật (28/04) Tipsy Art Co-working Art Space:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (28/04) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN:

02:00 Chủ Nhật (28/04) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: