ALBUM THÁNG 01/2019

 - Phía trước là bầu trời -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (03/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/yD2Ler

06:00 Thứ Sáu (04/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/pt1SA6

09:00 Thứ Bảy (05/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/518wsg

02:00 Thứ Bảy (05/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/Ghuq1M

09:00 Chủ Nhật (06/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/aaYpHy

02:00 Chủ Nhật (06/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/CddPwy

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (05/01) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/sCSwmZ

09:00 Chủ Nhật (06/01) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/Ggqfc4

09:00 Chủ Nhật (06/01) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/GdygTq

02:00 Chủ Nhật (06/01) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/QntKck

 - Đom đóm bay lên trời -

 

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (12/01) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/aDHZfe

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

02:00 Thứ Bảy (12/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/gE9Ya6

09:00 Chủ Nhật (13/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/m7ZmCw

 - Khúc ban mai -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (24/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/zC4Hb7

02:00 Thứ Bảy (26/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/nJMaJj

09:00 Chủ Nhật (27/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/KY15zy

06:00 Chủ Nhật (27/01) Tipsy Art Co-working Art Space:

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Chủ Nhật (27/01) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN:

 - Tết về nhà -

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (10/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/zNg3Hd

06:00 Thứ Sáu (11/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/chhVFW

06:00 Thứ Bảy (12/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/chhVFW

02:00 Chủ Nhật (13/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/WbZQzy

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

02:00 Thứ Bảy (12/01) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN: https://goo.gl/tLfEfo

 - Khúc giao mùa -

Tipsy Art sẽ chuẩn bị toàn bộ họa phẩm và hướng dẫn bạn từng bước thực hiện bức tranh bên.

 

Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

 

 

06:00 Thứ Năm (17/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/ezJUKE

06:00 Thứ Sáu (18/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/qMJX83

09:00 Thứ Bảy (19/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/wLpcGw

02:00 Thứ Bảy (19/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/DXXcbA

06:00 Thứ Bảy (19/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/t1EVa1

09:00 Chủ Nhật (20/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/ekJPFj

02:00 Chủ Nhật (20/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/pa9m7Q

06:00 Chủ Nhật (20/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/JwKqNJ

06:00 Thứ Sáu (25/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/3ZYKdn

09:00 Thứ Bảy (26/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/NarpfD

02:00 Chủ Nhật (27/01) Tipsy Art Co-working Art Space: https://goo.gl/4tB5hS

Lịch vẽ tại Hà Nội:

 

 

09:00 Thứ Bảy (19/01) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/nSqVwt

02:00 Thứ Bảy (19/01) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/6tvg2d

02:00 Thứ Bảy (19/01) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/cy9UXK

09:00 Chủ Nhật (20/01) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/yv1wLv

09:00 Chủ Nhật (20/01) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN: https://goo.gl/KJRSkm

02:00 Chủ Nhật (20/01) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN: https://goo.gl/iXFTnd

02:00 Chủ Nhật (20/01) Kooloff Cafe, 54 Hoàng Ngọc Phách, HN: https://goo.gl/L7BGSE

09:00 Thứ Bảy (26/01) [Tầng 3] Aroi Dessert Cafe, 9 Tống Duy Tân, HN:

02:00 Thứ Bảy (26/01) Sky Coffee, 4 Liễu Giai, HN: https://goo.gl/v6AytB

09:00 Chủ Nhật (27/01) TỔ Koffie, Ngõ 81 Linh Lang, HN: https://goo.gl/wNvtBD