House of cha, 4 Quán Thánh, HN

  • Wifi: Yes
  • Air-conditioning: Yes
  • Bike Parking: Yes
  • Car parking: No
  • Offer Food: Yes
  • Outdoor Seating: Yes
  • Smoking: No
  • Good for: Dating, group meeting,..

Chỉ dẫn:

- Đối diện bốt Hàng Đậu 


Điền thông tin đặt chỗ

400,000₫ (VAT included)


1