Membership Card

Regular Membership:

i. Tất cả những người đã từng tham gia chương trình của Tipsy Art và đăng kí thành viên trên trang web của Tipsy Art sẽ bắt đầu được tính điểm.

ii. Mỗi lần tham gia tương ứng với một điểm.

iii. Nếu bạn rủ bạn bè đi cùng, với mỗi người đi cùng bạn sẽ được tính thêm một điểm.

Quyền lợi:

i. Discount 15% cho tuần sinh nhật (mang theo CMND khi đến tham gia)

Lưu ý:

i. Nếu bạn đi cùng một nhóm bạn (ví dụ 3 người bạn) cà đăng ký dưới tên bạn thì bạn sẽ được cộng 3 điểm. 3 điểm đó sẽ chỉ được tính một lần ở trong tài khoản của bạn. Những người đi cùng bạn sẽ không được cộng điểm vào tài khoản của họ.


VIP Membership:

i. Sau khi tích được 10 điểm với Tipsy Art, bạn sẽ được upgraded lên VIP Membership và được cấp thẻ cứng VIP Tipsy Art.

Quyền lợi:

i. Tặng 1 vé free khi tích đủ 10 điểm đầu tiên. Với mỗi 10 điểm sau đó (không tinh buổi tặng), free 2, 3, 4... vé cho mỗi lần đạt 10 điểm kế tiếp.

ii. Discount 30% cho tuần sinh nhật (mang theo CMND khi đến tham gia)

iii. Là khách mời danh dự cho các sự kiện và party exclusive của Tipsy Art

iv. Tặng merchandise của Tipsy Art

v. Được các quyền lợi đặc biệt với các đối tác của Tipsy Art và các quyền lợi này sẽ được updated liên tục qua email. Ví dụ, hiện tại mọi khách hàng VIP của Tipsy Art sẽ được hưởng 10% giảm giá khi đến Kokois (24 Thảo Điền, quận 2, TP. HCM)

Lưu ý:

i. Tất cả các event miễn phí sẽ không được tích điểm.

ii. Các event miễn phí có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị trung bình của các event tích điểm.

iii. Các hình thức khuyến mãi sẽ không được áp dụng trùng lặp nhau. Ví dụ, nếu bạn tham gia cuộc thi của Tipsy Art và được tặng một lần vẽ tranh discount 20% thì lần vẽ tranh đó sẽ không được tích điểm; hoặc discount 30% cho tuần sinh nhật sẽ không được tích điểm

Elite Membership (One-year Unlimited)

Đăng kí một năm tham gia các sự kiện của Tipsy Art không giới hạn.

Price: 15,000,000 VNĐ/năm.

Quyền lợi:

i. Toàn bộ quyền lợi của VIP Membership.

ii. Ngoài sự kiện vẽ tranh, các thành viên Elite sẽ được tặng một suất tham gia miễn phí cho mỗi loại sự kiện mới mà Tipsy Art thử nghiệm và tổ chức.

Lưu ý: Gói thành viên Elite sẽ không được chuyển nhượng giữa các cá nhân và chỉ được dành cho đúng thành viên đó


Tipsy Art Team.