Talk to us - Ngồi xuống tâm sự với chúng tớ nào...

Nếu có bất cứ câu hỏi, nhận xét, nguyện vọng về loại tranh bạn muốn vẽ hay loại hoạt động bạn muốn tham gia, bạn cứ nói với chúng tớ. Chúng tớ sẽ ra tay. Nếu có nguyện vọng muốn hợp tác hay tổ chức nhóm riêng, bạn cũng hãy liên lạc với chúng tớ. Gì chứ riêng chuyện này, chúng tớ nguyện làm ông bụt. Mong tin bạn. Thương nhiều. Kí tên - Tipsy Art.

Địa chỉ

Dreamplex, 21 Nguyễn Trung Ngạn

Email

contact@tipsyart.vn

Điện thoại

089 8533254 (SG) - 0911 925 355 (HN)

Thời gian làm việc

Hầu như chúng tớ không ngủ.
We almost never sleep. For real.

Viết nhận xét