Sao các bạn cười hoài vậy?

Chúng tớ tổ chức sự kiện vẽ tranh chứ có phải diễn hài đâu mà không hiểu sao các bạn cứ cười hoài.. :")

We're doing art events, not stand-up comedies, but for some reasons people keep cracking up...

Bài viết liên quan