Phố Xuân - Tuần 09 (09/03-11/03/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Phố Xuân" - Tuần 09-11/03/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Phố Xuân 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (10/03) 9AM-12AM: Aroi Cafe:https://goo.gl/JCdNMB

- Sat (10/03) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/eoeznV

- Sat (10/03) Kool Off: https://goo.gl/kkAZYn 


- Sun (11/03) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/SmMWBT

- Sun (11/03) Sky: https://goo.gl/Q2VREj


*Lịch vẽ tại Đà Nẵng:

- Sat (10/03) Aroi: https://goo.gl/6Zf2zF


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (09/03) L'usine: https://goo.gl/V6eiKm

- Sat (10/03) Rehab Station: https://goo.gl/2rN9is

- Sat (10/03) Boong Cafe: https://goo.gl/HZ2nft

- Sat (10/03) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/7vZ7Em

- Sun (11/03) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/NrE6TR

- Sun (11/03) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/KyA7as

- Sun (11/03) 9AM-12AM: Boong Cafe: https://goo.gl/XnVo6t


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan