In bloom - Chú chim mùa xuân - Tuần 8 (02/03-04/03/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "In bloom Chú chim mùa xuân" - Tuần 02-04/03/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


In bloom 

"A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms"


Chú chim mùa xuân -


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (03/03) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/koDnz9

- Sat (03/03) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/n3cNJ8

- Sat (03/03) Kool Off: https://goo.gl/8XJsHR

- Sun (04/03) House Of Cha: https://goo.gl/r2WcKW

- Sun (04/03) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/NKRYzt

- Sun (04/03) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/AGD9ht

- Sun (04/03) Sky : https://goo.gl/QmPmo2 


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (02/03) L'usine: https://goo.gl/bx1pF6

- Sat (03/03) 9AM-12AM: Rehab Station: https://goo.gl/xjFfwC

- Sat (03/03) 9AM-12AM: Boong Cafe: https://goo.gl/32NLQt

- Sat (03/03) 2PM-5PM: SHP: https://goo.gl/8V8tQb

- Sun (04/03) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/xxsNHi

- Sun (04/03) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/E9Vh5r

- Sun (04/03) 9AM-12AM: Boong Cafe: https://goo.gl/sdoiGZ

- Sun (04/03) 2PM-5PM: Boong Cafe: https://goo.gl/X67fQ6


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan