Chú chim mùa xuân - Tuần 7 (23/02-25/02/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Chú chim mùa xuân"  tuần 23/02-25/02/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Chú chim mùa xuân 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (24/02) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/H785cS

- Sat (24/02) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/NqtxCL

- Sat (24/02) Kool Off: https://goo.gl/isNdVE

- Sun (25/02) House Of Cha: https://goo.gl/jBD533

- Sun (25/02) Sky Coffe: https://goo.gl/NZ7VCb

- Sun (25/02) 9AM-12Am: Aroi Cafe: https://goo.gl/mT9P26

- Sun (25/02) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/kG8qor


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Sat (24/02) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/YQN9ni

- Sat (24/02) 2PM-5PM: Boong Cafe: https://goo.gl/Zm4R6M

- Sun (25/02) 9AM-12AM: Boong Cafe: https://goo.gl/3Cz5RL

- Sun (25/02) 2PM-5PM: Boong Cafe: https://goo.gl/u9kVf7

- Sun (25/02) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/eLjzqk

- Sun (25/02) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/DLKZan


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan