Nhắm mắt thấy mùa hè - Tuần 23 (15/06-17/06/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Nhắm mắt thấy mùa hè" - Tuần 15-17/06/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Nhắm mắt thấy mùa hè 

"Ta thấy trong nhau.
Một nửa ta, tìm kiếm bấy lâu.
Gió, ngồi xuống nghỉ chân.
Còn nắng, chợt đến làm thân.
Rồi bỗng, cảm xúc ngả nghiêng,
Bỗng ngả nghiêng."


*Lịch vẽ tại Hà Nội:


- Fri (15/06) Kool Off: https://goo.gl/n1DcZs

- Sat (16/06) Kool Off: https://goo.gl/TkVC2W

- Sat (17/06) Sky Cafe: https://goo.gl/KbNB29

- Sat (16/06) 9AM-12AM Aroi Cafe:https://goo.gl/kG2VnM

- Sat (16/06) 2PM-5PM Aroi Cafe: https://goo.gl/q3kBTe

- Sun (17/06) Ruspott Cafe: https://goo.gl/2xu7q9

- Sun (17/06) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/QgkqKX

- Sun (17/06) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/E5RRkm


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (15/06) L'usine: https://goo.gl/kmB4fW

- Sat (16/06) Rehab Station: https://goo.gl/65kNes

- Sat (16/06) Lief Hotel: https://goo.gl/r4aTbo

- Sat (16/06) SHP Gourmet: https://goo.gl/hTD6Ey

- Sat (16/06) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/qZo4us

- Sun(17/06) Rehab Station: https://goo.gl/FKbekC

- Sun (17/06) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/3u7Srk 

- Sun (17/06) 9AM-12AM: Lief Hotel: https://goo.gl/9UZDf2

- Sun (17/06) 2PM-5PM: Lief Hotel: https://goo.gl/U4tfh5


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan