Imagine - Tuần 21 (01/06-03/06/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Imagine" - Tuần 01-03/06/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Imagine 

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere”


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (02/06) Aroi Cafe: https://goo.gl/hWqyQy

- Sat (02/06) Kool Off: https://goo.gl/iUmZpv

- Sat (02/06) Sky: https://goo.gl/XsknVA

- Sun (03/06) Kool Off: https://goo.gl/nXL6pg

- Sun (03/06) Aroi Cafe: https://goo.gl/f61VMY


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (01/06) L'usine: https://goo.gl/3Q9TCf

- Sat (02/06) Rehab Station: https://goo.gl/nYVcj1

- Sat (02/06) Cát Mộc: https://goo.gl/v2Dgx4 

- Sat (02/06) SHP: https://goo.gl/wrFKo5

- Sun (03/06) Life Hotel: https://goo.gl/y2BB1Y

- Sun (03/06) Cát Mộc: https://goo.gl/rDJA98

- Sun (03/06) Yo's: https://goo.gl/1VZMtG


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan