Biển Lặng - Tuần 20 (25/05-27/05/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Biển Lặng" - Tuần 25-27/05/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Biển Lặng 

"Em nói rằng, đối với em, biển là nhà, là cả một tuổi thơ không mảy may suy nghĩ điều gì. Nên trước biển em thấy tĩnh lặng lạ kỳ. Em nhớ biển bằng nỗi nhớ của một sinh viên chuẩn bị ra trường với dự định ở lại chốn đô thị lập nghiệp, để rồi chỉ trông chờ dịp nghỉ, chạy òa đến biển mà ngắm mà nhìn cho thỏa thích"
*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (26/05) Sky Cafe: https://goo.gl/riegLo

- Sat (26/05) Kool Off: https://goo.gl/zjcpVJ

- Sun (27/05) Ruspott Cafehttps://goo.gl/6BXP12

- Sun (27/05) Aroi Cafe: https://goo.gl/4UnTHU


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (25/05) L'usine: https://goo.gl/csTAj4

- Sat (26/05) Rehab Station: https://goo.gl/6V3sWA

- Sat (26/05) Lief Hotel: https://goo.gl/ZVM8mv

- Sat (26/05) SHP: https://goo.gl/tazwaB

- Sun (27/05) YO'shttps://goo.gl/MkUErn

- Sun (27/05) 9AM: Lief Hotel: https://goo.gl/ZTWsqe

- Sun (27/05) 2PM: Lief Hotel: https://goo.gl/FJjmWq


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan