Tuần 18 (11/05-13/05/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh Tuần 11-13/05/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Sông 

- Memory Lane -

- In Bloom - 

*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (12/05) Aroi Cafe: https://goo.gl/R5SUTg

- Sat (12/05) Sky:  https://goo.gl/8Cgsgt

- Sun (13/05) Kool Off: https://goo.gl/oGM8TD

- Sun (13/05) Aroi Cafe: https://goo.gl/NBjjAD

- Sun (13/05) Ruspott Cafe: https://goo.gl/Jn26LA

- Sun (13/05) Almaz Long Biên: https://goo.gl/YWCpag

- Sun (13/05) Laureate: https://goo.gl/zh8a9u


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (11/05) L'usine: https://goo.gl/6Yjyvb

- Sat (12/05) YO's: https://goo.gl/L6GfHF

- Sat (12/05) SHP Gourmet: https://goo.gl/CFb4aa

- Sat (12/05) Belgo: https://goo.gl/TgJGZv

- Sun (13/05) YO's: https://goo.gl/PX8DJ3

- Sun (13/05) Rehab Stationhttps://goo.gl/6p5Xqc

- Sun (13/05) Cát Mộc Cafe:  https://goo.gl/pcxY9m


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan