Sông - Tuần 17 (04/05-06/05/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Sông" - Tuần 04-06/05/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Sông 

“Con bé nhận ra nôn nóng cũng chẳng ích gì, sao không thử cảm nỗi lẻ loi của chị kia đang chèo một mình cất cái mũi xuồng lêu đêu đi giữa dòng gió, thử nhìn mây trời mà tưởng tượng mơ mộng, thử học mót chút nào cái khoáng đạt của Sông?”


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Fri (04/05) Kool Off: https://goo.gl/DHJJBY

- Sat (05/05) Aroi Cafe: https://goo.gl/uiWjkU

- Sat (05/05) Sky Cafe: https://goo.gl/WVMnvt

- Sun (06/05) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/Yu9WWS

- Sun (06/05) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/eCzmvy

- Sun (06/05) 2PM-5PM: Kool Off: https://goo.gl/dKfEBu

- Sun (06/05) 2PM-5PM: Ruspott Cafe: https://goo.gl/nS9Kdq


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (04/05) L'usine: https://goo.gl/AoP2Nx

- Sat (05/05) Rehab Station: https://goo.gl/b8WKrG

- Sat (05/05) Lief: https://goo.gl/cpBWGo

- Sat (05/05) Cát Mộc:https://goo.gl/RByFq2

- Sat (05/05) SHP: https://goo.gl/xzGzwP

- Sun (06/05) Lief: https://goo.gl/rn17ED

- Sun (06/05) Cát Mộc:  https://goo.gl/uJvzo8

- Sun (06/05) Rehab: https://goo.gl/UJkAgh


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan