Tuần 16 (27/04-29/04/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh Tuần 27-29/04/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (28/04) Aroi Cafe: https://goo.gl/pQjRKC

- Sat (28/04) Kool Off: https://goo.gl/fLC8aE

- Sun (29/04) Aroi Cafe: https://goo.gl/R7JaP4


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (27/04) L'usine: https://goo.gl/atfmj2

- Sat (28/04) Rehab Station: https://goo.gl/WZancH

- Sat (28/04) Lief : https://goo.gl/GvhQEA

- Sat (28/04) SHP: https://goo.gl/gcTS1q

- Sun (29/04) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/TExszE

- Sun (29/04) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/Hzh4MU

- Sun (29/04) Cát Mộc:  https://goo.gl/nC1fN4


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan