Wanderlust - Tuần 14 (13/04-15/04/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Wanderlust" - Tuần 13-15/04/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Wanderlust 

"One’s destination is never a place, but a new way of seeing things. – Henry Miller"*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (14/04) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/W8x16X

- Sat (14/04) 2PM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/xZgZPT

- Sun (15/04) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/3ga5fd

- Sun (15/04) 2PM-5PM: House Of Cha: https://goo.gl/WqQmfc


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (13/04) L'usine: https://goo.gl/B3LNbb

- Sat (14/04) Rehab Station: https://goo.gl/oVbax8

- Sat (14/04) Liefhttps://goo.gl/gpfjyB

- Sat (14/04) Cát Mộc: https://goo.gl/a2d1Ts

- Sat (14/04) SHP: https://goo.gl/ShLoqb

- Sun (15/04) Link Cafe: https://goo.gl/43jeCD

- Sun (15/04) Cát Mộc: https://goo.gl/qgihT1

- Sun (15/04) Rehab Station: https://goo.gl/uAesnA

- Sun (15/04) Lief:  https://goo.gl/xRsfnx


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan