Sông dài con cá lội đâu - Love - Tuần 13 (06/04-08/04/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Sông dài con cá lội đâu - Love" - Tuần 06/04 - 08/04/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Sông dài con cá lội đâu - 


- Love 

"Love does not consist of gazing at each other, but in looking outward together in the same direction"*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (07/04) Aroi Cafe: https://goo.gl/47eF49

- Sat (07/04) Kool Off: https://goo.gl/YjRyuC

- Sun (08/04) House Of Cha: https://goo.gl/G3rH2n

- Sun (08/04) Aroi Cafe: https://goo.gl/gF7f3v

- Sun (08/04) Kool Off: https://goo.gl/PZiygV


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (06/04) L'usine: https://goo.gl/ngnji1

- Sat (07/04) Rehab Station: https://goo.gl/4dSDwM

- Sat (07/04) Lief: https://goo.gl/RMFGuB

- Sat (07/04) SHP: https://goo.gl/fzUpx3

- Sun (08/04) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/VmkTZt

- Sun (08/04) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/NkgsbM

- Sun (08/04) 9AM-12AM: Boong:  https://goo.gl/ugeQ87

- Sun (08/04) 2PM-5PM: Boong:  https://goo.gl/wzh8Pt


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan