Sail Away - Before Sunrise - Tuần 11 (23/03 - 25/03/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Sail Away - Before Sunrise" - Tuần 23 - 25/03/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Sail Away 

"Twenty years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than those you did. So throw off the bowlines. Sail away from safe harbor. Catch the wind in your sails. Explore. Dream. Discover." - Mark Twain- Before Sunrise -


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (24/03) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/h64bMH

- Sat (24/03) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/3Wr76N

- Sat (24/03) 2PM-5PM: Kool Off: https://goo.gl/C4PFfL

- Sat (24/03) 2PM-5PM: House Of Cha: https://goo.gl/N2Rqkh

- Sun (25/03) 2PM-5PM: House Of Cha: https://goo.gl/Lj16kc

- Sun (25/03) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/kHBvos

- Sun (25/03) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/wPVu7V

- Sun (25/03) 2PM-5PM: Sky: https://goo.gl/XpZ2p8


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (23/03) L'usine: https://goo.gl/8uGQBo

- Sat (24/03) Rehab Station: https://goo.gl/tD6JBX

- Sat (24/03) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/D5oCvn

- Sat (24/03) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/Y7Hdp9

- Sat (24/03) SHP: https://goo.gl/RX4qZe

- Sat (24/03) 2PM-5PM: Boong: https://goo.gl/3ZxXZh

- Sun (25/03) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/y33PJr

- Sun (25/03) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/GqmXW9

- Sun (25/03) 9AM-12AM: Boong:https://goo.gl/MyY9EZ

- Sun (25/03) 2PM-5PM: Boong: https://goo.gl/diKUw7


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan