Butterfly butterfly - Before sunrise - Tuần 10 (16/03-18/03/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Butterfly butterfly Paris is always a good idea" - Tuần 16-18/03/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Butterfly butterfly 

" We are like butterflies who flutter for a day and think it is forever"


Before sunrise -


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (17/03) Sky Coffee: https://goo.gl/e3GLd7

- Sat (17/03) Aroi Cafe: 9AM-12AM: https://goo.gl/tRGdLK

- Sat (17/03) Aroi Cafe: 2PM-5PM: https://goo.gl/GYosqt

- Sun (18/03) Kool Off: https://goo.gl/7znyLa

- Sun (18/03) House Of Cha: https://goo.gl/7a4Yn9

- Sun (18/03) Aroi Cafe: https://goo.gl/tTo2up


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (16/03) L'usine: https://goo.gl/2f4LvQ

- Sat (17/03) Rehab Station: https://goo.gl/Bpyf4H

- Sat (17/03) Boong Cafe: 2PM-5PM: https://goo.gl/SJY6yR

- Sun (18/03) Boong Cafe: 9AM-12AM: https://goo.gl/2Ko74H

- Sun (18/03) Boong Cafe: 2PM-5PM: https://goo.gl/iPPpXd

- Sun (18/03) SHP: 2PM-5PM: https://goo.gl/NvRQCm

- Sun (18/03) Link Cafe: 9AM-12AM: https://goo.gl/ZpqNtF

- Sun (18/03) Link Cafe: 2PM-5PM: https://goo.gl/1bx6jt


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan