Happily ever after - Tuần 4 (26/01-28/01/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Happily ever after" - Tuần 26-28/01/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Happily ever after  


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (27/01) Aroi Cafe: https://goo.gl/WW9TrS

- Sun (28/01) House Of Cha: https://goo.gl/Py7wY1

- Sun (28/01) Aroi Cafe: https://goo.gl/1s6MZZ


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (26/01) L'usine: https://goo.gl/tqdpDw

- Sat (27/01) Rehab Station: https://goo.gl/oePk8d

- Sun (28/01) Link Cafe: https://goo.gl/m1wa33

- Sun (28/01) Citihub:  https://goo.gl/xLFdAw


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan