Courage - Cheers to the new beginning - Biển lặng -Tuần 1 (05/01-07/01/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh Courage - Cheers to the new beginning - Biển lặng - Tuần 05-07/01/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Courage -

"Love is not about impression, it's about connection. Speak from your heart, not from your mind." 


Cheers to the new beginning 


Biển lặng

"Life is like the ocean. It can be calm or still, and rough or rigid, but in the end, it is always beautiful."


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (06/01) Aroi Cafe: https://goo.gl/MQ98cu

- Sat (06/01) Sky : https://goo.gl/hpvmbV

- Sun (07/01) House Of Cha:https://goo.gl/GfUkXP

- Sun (07/01) Aroi Cafe: https://goo.gl/5HkoQv


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (05/01) L'usine: https://goo.gl/3Pj3ky

- Sat (06/01) Rehab Station: https://goo.gl/x19bLN

- Sat (06/01) Link Cafe: https://goo.gl/vYiHvu

- Sat (06/01) Boong Cafe: https://goo.gl/qQKHZS

- Sun (07/01) Link Cafe: https://goo.gl/ggY7j8

- Sun (07/01) 9AM-12AM: Citihub:  https://goo.gl/d1SFje

- Sun (07/01) 2PM-5PM: Citihub: https://goo.gl/cfZ7Bm


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan