Close to you - Paris is always a good idea - Tuần 5 (02/02-04/02/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Close to you Paris is always a good idea" - Tuần 02-04/02/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


Close to you 

"Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me, they long to be
Close to you"


Paris is always a good idea -


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (03/02) Aroi Cafe: https://goo.gl/1mJPij

- Sat (03/02) Kool Off: https://goo.gl/cNsGzw

- Sun (04/02) House Of Cha: https://goo.gl/7t1Tvh

- Sun (04/02) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/DcgbCz

- Sun (04/02) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/GzE1Z9


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (02/02) L'usine: https://goo.gl/qV9pYc

- Sat (03/02) Rehab Station: https://goo.gl/McBjgU

- Sat (03/02) Boong Cafe: https://goo.gl/oLT9mq

- Sat (03/02) Annam: https://goo.gl/Vw3Kb7

- Sat (03/02) SHP: https://goo.gl/UodGpz

- Sun (04/02) Link Cafe: https://goo.gl/VKXKcu

- Sun (04/02) Citihub:  https://goo.gl/um6UGV


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan