Cafe Xưa - Tuần 24 (22/06-24/06/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Cafe Xưa" - Tuần 22-24/06/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Cafe Xưa 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (23/06) Kool Off: https://goo.gl/YhxcZG

- Sat (23/06) Sky Cafe: https://goo.gl/vd651d

- Sat (23/06) Aroi Cafe:https://goo.gl/v615Vz

- Sun (24/06) Ruspott Cafe: https://goo.gl/BZ447C

- Sun (24/06) 9AM-12AM: Aroi Cafe: https://goo.gl/2Bv5QW

- Sun (24/06) 2PM-5PM: Aroi Cafe: https://goo.gl/rxoMKx


*Lịch vẽ tại Đà Nẵng:

- Sat (23/06) Retro Kitchen: https://goo.gl/hYubK8


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (22/06) L'usine: https://goo.gl/opnCjv

- Sat (23/06) Rehab Station: https://goo.gl/UFAA1U

- Sat (23/06) SHP Gourmet: https://goo.gl/TLXoD4

- Sat (23/06) Cát Mộc Cafe: https://goo.gl/NWxhtV

- Sun (24/06) Rehab Station: https://goo.gl/zzxE1p

- Sun (24/06) Yo's: https://goo.gl/L3H4TZ

- Sun (24/06) Lief Hotel: https://goo.gl/21MXUs


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan