Biển của mỗi người - An - Gánh Hoa - Tuần 3 (19/01-21/01/2018)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Biển của mỗi người - An - Gánh Hoa" - Tuần 19-21/01/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Biển của mỗi người 


- An -

"Your body is your temple"


- Gánh Hoa -


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (20/01) Aroi Cafe: https://goo.gl/rGV1Yz

- Sat (20/01) Kool Off: https://goo.gl/7aKGsz

- Sun (21/01) Sky : https://goo.gl/tB9ZCS

- Sun (21/01) House Of Cha: https://goo.gl/1VtXfw

- Sun (21/01) Aroi Cafe: https://goo.gl/xisSPD

- Sun (21/01) Kool Off: https://goo.gl/kXxHvx


*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (19/01) L'usine: https://goo.gl/AmAE4a

- Sat (20/01) Rehab Station: https://goo.gl/WpLrFM

- Sat (20/01) Boong Cafe: https://goo.gl/vbHafb

- Sat (20/01) SHP Gourmet: https://goo.gl/3my1eQ

- Sun (21/01) Link Cafe: https://goo.gl/9UhHCx

- Sun (21/01) Link Cafe: https://goo.gl/wyXHmm

- Sun (21/01) 9AM-12AM: Citihub:  https://goo.gl/buk9H3


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan