Album 2018

Hoa và nắng - Tuần 26 (06/07-08/07/2018)
Hoa mẫu đơn - Tuần 25 (29/06-01/07/2018)
Cafe Xưa - Tuần 24 (22/06-24/06/2018)
Nhắm mắt thấy mùa hè - Tuần 23 (15/06-17/06/2018)
Eternal sunshine - Tuần 22 (08/06-10/06/2018)
Imagine - Tuần 21 (01/06-03/06/2018)