Us - Tuần 101 (01/12/2017-03/12/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Us" tuần 01-03/12/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Us -

“Look at the stars, look how they shine for you”


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (02/12) Kool off: https://goo.gl/v5PQwA

- Sat (02/12) Sky: https://goo.gl/pNvWsM (Mưa mùa hạ)

- Sun (03/12) House Of Cha: https://goo.gl/KSeD5x (Cosmos flower)

- Sun (03/12) 9AM-12Am: Aroi: https://goo.gl/Km97ij

- Sun (03/12) 2PM-5PM: Aroi: https://goo.gl/s7WVBj

- Sun (03/12) D'art: https://goo.gl/eX7uzi (Ngày lang thang)

*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (01/12) L'usine: https://goo.gl/aRvPKh

- Sat (02/12) Rehab Station: https://goo.gl/YrttBf

- Sat (02/12) Boong Cafe: https://goo.gl/tW5Ekh

- Sun (03/12) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/bPeJrR (Cô gái lang thang trong vườn cải)

- Sun (03/12) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/UWug4V

- Sun (03/12) 2PM-5PM: Blanc Coffee: https://goo.gl/yW412m

- Sun (03/12) Citihub: https://goo.gl/LVvKwb

- Sun (03/12) Citihub: https://goo.gl/wkgRLU (Cối xay gió)

 

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan