"Up, up, here we go!" - Tuần 66 (07-09/04/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Up, up, here we go!" tuần 07-09/04/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Up, up, here we go! -

"It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting."

- Paulo Coelho, The Alchemist -


Link album :
- Fri, 19PM, 7th, Quantum https://goo.gl/0QiC45
- Sat, 14PM, 8th, Sky Coffee : https://goo.gl/02q0S5
- Sat, 14PM, 8th, Swing : https://goo.gl/Ne6zmL
- Sun, 9AM, 9th, Cafe Milanohttps://goo.gl/xMy06W
- Sun, 14PM, 9th, Koh Samui Huthttps://goo.gl/q2vARD

- Sat, 14PM, 8th, Shi Café : https://goo.gl/gCtIlJ
- Sat, 14PM, 8th, KA Koncept : https://goo.gl/5N7Oay
- Sun, 9th, Citihub : https://goo.gl/Xs6C8V
- Sun, 9th, Citihub : https://goo.gl/v5zTgE
- Sun, 9th, Magnolia : https://goo.gl/2LzrSJ

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan