"Đồi Oải Hương" - Tuần 63 (17-19/03/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Đồi Oải Hương" tuần 17-19/03/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Đồi Oải Hương -

"Khi chúng ta già
Em muốn rời thành phố
Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên
Cách xa thế giới
Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời...
"


Link album :
- Fri, 19PM, 17th, Koh Samui https://goo.gl/XMDZeI
- Sat, 14PM, 18th, Swing : https://goo.gl/BKRhTF
- Sat, 14PM, 18th, Sky Coffee : https://goo.gl/UW1g5l
- Sat, 14PM, 18th, Quantum: https://goo.gl/t4P98G
- Sun, 9AM, 19th, Quantum : https://goo.gl/jDsKzh
- Sun, 14PM, 19th, Quantum : https://goo.gl/CI8PgG
- Sun, 14PM, 19th, Sky Coffee : https://goo.gl/3t5tnK
- Sun, 14PM, 19th, Kuri Kuri : https://goo.gl/IoKQLq

- Sat, 9AM, 18th, Citihub : https://goo.gl/byIc5H
- Sat, 14PM, 18th, KA Koncept : https://goo.gl/iXXNpY
- Sat, 14PM, 18th, Citihub : https://goo.gl/rQILgB
- Sun, 9AM, 19th, KA Koncept : https://goo.gl/4d8qsW
- Sun, 9AM, 19th, Citihub : https://goo.gl/2C3WBx
- Sun, 14PM, 19th, Shi Café : https://goo.gl/yHaPYM
- Sun, 14PM, 19th, Citihub : https://goo.gl/3BYPfn
- Sun, 14PM, 19th, Magnolia : https://goo.gl/Ah5rSH

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan