Make a wish - Gánh Hoa - Phố Xuân - Tuần 105 (29/12-31/12/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Make a wish - Gánh Hoa - Phố Xuân" - tuần 29/12 - 31/12/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Gánh hoa -


Make a wish -- Phố Xuân - 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (30/12) Sky Coffee: https://goo.gl/FYekwJ

- Sat (30/12) Aroi Cafe: https://goo.gl/CTf529

- Sat (30/12) Kool off: https://goo.gl/A6Kavm

- Sun (31/12) Kool off: https://goo.gl/6jMcR5

- Sun (31/12) Aroi Cafe: https://goo.gl/4v6hvm


 *Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh

- Fri (29/12) L'usine: https://goo.gl/pFGpGL

- Sat (30/12) SHP Gourmet: https://goo.gl/KSEzjK

- Sat (30/12) Boong Cafe: https://goo.gl/7jmfX5

- Sat (30/12) 9AM-12AM: Rehab Station: https://goo.gl/vCkDjM

- Sun (31/12) Blanc: https://goo.gl/RhJCYj

- Sun (31/12) Link Cafe: https://goo.gl/VPyagW

- Sun (31/12) 9AM-12AM Citihub: https://goo.gl/mimukB

- Sun (31/12) 2PM-5PM Citihub: https://goo.gl/YWSTMt


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan