Ain't no sunshine when she's gone - Cô gái lang thang trong vườn cải - Rừng bạch dương - Tuần 102 (08/12-10/12/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Ain't no sunshine when she's gone" và "Cô gái lang thang trong vườn cải" tuần 08-10/12/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Ain't no sunshine when she's gone -


- Cô gái lang thang trong vườn cải - 


- Rừng bạch dương - 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (09/12) Kool off: https://goo.gl/4DnJTt

- Sun (10/12) House Of Cha: https://goo.gl/HehAiw

- Sun (10/12) Aroi: https://goo.gl/fcDgus

*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Fri (08/12) L'usine: https://goo.gl/NzmDU9

- Sat (09/12) Link Cafe: https://goo.gl/bsdMDn 

- Sat (09/12) Boong Cafe: https://goo.gl/cx6iyN

- Sun (10/12) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/s8HXf

- Sun (10/12) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/ghFJXW

- Sun (10/12) Citihub: https://goo.gl/uwRGDn

 

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan