Tranquil - Tuần 97 (03/11-05/11)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Tranquil" tuần 03-05/11/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Tranquil -

Những ngày rong ruổi trên đất lạ, tôi một lần dừng chân lại hỏi con đường, lối nào sẽ dẫn đến người. Đường im lặng đi lên đồi mải miết, người ngốc ơi, chỉ cần dừng chân lại, sẽ thấy người*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (04/11) Kooloff: https://goo.gl/oCydAk (Lưu ly xanh)

- Sat (04/11) Aroi: https://goo.gl/9KsT2U 

- Sat (04/11) D'art: https://goo.gl/NToAP2

- Sun (05/11) 9AM-12AM: Aroi: https://goo.gl/9EhaP3 (Có một con mèo)

- Sun (05/11) 2PM - 5PM: Aroi: https://goo.gl/4LB3yr 

- Sun (05/11) Sky: https://goo.gl/XviUrj 

- Sun (05/11) House of Cha: https://goo.gl/HVv8fp 

*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Friday (03/11):L'usine: https://goo.gl/8DrBGW

- Sat (04/11) Link Cafe: https://goo.gl/a3mZRr (Có một con mèo)

- Sat (04/11) Thì Là: https://goo.gl/rtGzKT (Lưu ly xanh)

- Sat (04/11) Citihub: https://goo.gl/ysvMuq

- Sat (04/11) 2PM-5PM: Boong cafe: https://goo.gl/3fVMvh

- Sun (05/11) Citihub: https://goo.gl/RuPWi1 

- Sun (05/11) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/TZogkN

- Sun (05/11) 2PM-5PM: Link Cafe:https://goo.gl/wv5QHd

- Sun (05/11) Blanc: https://goo.gl/DZpTst

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan