"Tiêu Diêu" - Tuần 56 (20-22/01/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Tiêu Diêu" tuần 20-22/01/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Tiêu Diêu -

""Tiêu dao ngày tháng thong dong,
Bạn cùng trăng gió, vui cùng nước mây."


Link album :
- Fri, 13PM, Jan 20th, Quantum https://goo.gl/EwaVHB
- Sat, 14PM, Jan 21th, Kuri Kuri : https://goo.gl/adIRnE
- Sat, 14PM, Jan 21th, Swing : https://goo.gl/HAjRfy
- Sun, 14AM, Jan 22th, Typograf : https://goo.gl/suiK2I
- Sun, 15PM, Jan 22th, Typograf : https://goo.gl/ibUHRT
- Sun, 15PM, Jan 22th, the KAfe : https://goo.gl/FxMNbO

- Sat, 14PM, Jan 21th, the KAfe : https://goo.gl/M7mQej
- Sat, 14PM, Jan 21th, The Open Space : https://goo.gl/82SyK6
- Sun, Jan 22th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/ubnin4
- Sun, Jan 22th, the KAfehttps://goo.gl/TcQ5Kg
- Sun, Jan 22th, the KAfehttps://goo.gl/Z6Dm9u

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan