Spirited Away - Tuần 87 (25-27/08/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Spirited Away " tuần 25-27/08/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Spirited Away -

Once you've met someone you never really forget them
 Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (25/08) : 6PM - 9PM : Koh Samui: https://goo.gl/38WGvs

- Sat (26/08) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/nFUe5F
- Sat (26/08) : 2PM - 5PM : Ca Chep Gallery: https://goo.gl/NNLssV

- Sat (26/08) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/akFYgs
- Sun (27/08) : 9AM - 12PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/hYDccx

- Sun (27/08) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/zErt95
- Sun (27/08) : 2PM - 5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/UbNYa6

- Sun (27/08) : 2PM - 5PM : Half Full: https://goo.gl/aeu3A3

 Lịch vẽ tại HCM:
- Sat (26/08): 9AM - 12PM: Thì Là Bistro: https://goo.gl/KfmgFH

- Sat (26/08): 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/cFnhRZ
- Sun (27/08): 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/JGocro
- Sun (27/08): 2PM - 5PM: Citihub: https://goo.gl/sKc1JS

- Sun (27/08): 9AM - 12PM: Food central: https://goo.gl/SjiPmi
- Sun (27/08): 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/Rdkq1R 

- Sun (27/08): 9AM-12AM: Magnolia: https://goo.gl/CTAFec

- Sun (27/08): 2PM - 5PM: Magnolia: https://goo.gl/B9vewq

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan