"SOME PLACE" - Tuần 78 (30/06 - 02/07/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "SOME PLACE" tuần 30/06 - 02/07/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-SOME PLACE -

"I heard there was a place where dreams and lovers go
If you don't catch them before they're old"


 Lịch vẽ tại Hà Nội tranh Some Place:
- Fri (30/06) : 7PM - 10PM : Cabine: https://goo.gl/FdQ7DF
- Sat (01/07) : 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/zN4FDh
- Sun (02/07) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/GVnjc4

 Lịch vẽ tại HCM tranh Some Place:
- Sat (01/07) : 9AM - 12PM : L'Usine: https://goo.gl/gCYPkk 

- Sat (01/07) : 2PM - 5PM : Citihub: https://goo.gl/oQ4p9r
- Sun (02/07) : 9AM - 12PM : C.On: https://goo.gl/7xt8bM
- Sun (02/07) : 2PM - 5PM : Food central: https://goo.gl/KxkQPr


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan