"Shall we go?" - Tuần 71 (12-14/05/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Shall we go?" tuần 12-14/05/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Shall we go? -

"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"***Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (12/05) : 7PM - 10PM : Quantum: https://goo.gl/1GeyRw
- Sat (13/05) : 2PM - 5PM : SWING: https://goo.gl/1TrRmC
- Sun (14/05) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/QDuxu8
- Sun (14/05) : 2PM - 5PM : Kuri Kuri: https://goo.gl/Asyn1X

***Lịch vẽ tại HCM:
- Sat (13/05) : 2PM - 5PM : Magnolia: https://goo.gl/kf1mL8
- Sat (13/05) : 2PM - 5PM : Citihub: https://goo.gl/4LeW2r
- Sun (14/05) : 9AM - 12PM : Citihub: https://goo.gl/VX8kUM
- Sun (14/05) : 9AM - 12PM : Shi Cafe: https://goo.gl/CPp4W2
- Sun (14/05) : 2PM - 5PM : Citihub: https://goo.gl/1vk6Qw


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan