"Santorini" - Tuần 61 (25-26/02/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Santorini" tuần 25-26/02/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Santorini -


Link album :
- Fri, 19PM, Feb 25th, Quantum https://goo.gl/isXQe8
- Sat, 14PM,  Feb 26th, Kuri Kuri : https://goo.gl/cKDglf
- Sun, 15PM,  Feb 27th, Typograf : https://goo.gl/d2oHfi

- Sat, 14PM,  Feb 26th, The Open Space : https://goo.gl/pQG8qU
- Sun,  Feb 27th, Citihub : https://goo.gl/HygbK3
- Sun,  Feb 27th, KA Koncept : https://goo.gl/XYK7O1

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan