"Rose" - Tuần 73 (26-28/05/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Rose" tuần 26-28/05/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Rose -

"Some women feel the need to act like they're never scared, needy or hurt; like they're as hardened as a man. I think that's dishonest. It's ok to feel delicate sometimes. Real beauty is in the fragility of your petals. A rose that never wilts isn't a rose at all."***Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (26/05) : 7PM - 10PM : Quantum: https://goo.gl/9FebiP
- Sat (27/05) : 2PM - 5PM : SWING: https://goo.gl/LNr88z
- Sat (27/05) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/dRRyLr
- Sat (27/05) : 2PM - 5PM : Quantum: https://goo.gl/o1dFQw
- Sat (27/05) : 2:30PM - 5:30PM : Half Full Times City: https://goo.gl/hA7a3e
- Sun (28/05) : 9AM - 12PM : Quantum: https://goo.gl/Cig82j
- Sun (28/05) : 9AM - 12PM : Kuri Kuri: https://goo.gl/XmKDya
- Sun (28/05) : 2PM - 5PM : Naturaw: https://goo.gl/TXKjjP
- Sun (28/05) : 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/jNAzdU

***Lịch vẽ tại HCM:
- Sat (27/05) : 2PM - 5PM : Food central: https://goo.gl/WPmzW6
- Sat (27/05) : 2PM - 5PM : Ka Koncept: https://goo.gl/LNR16Q
- Sun (28/05) : 9AM - 12PM : Citihub: https://goo.gl/xYdZse
- Sun (28/05) : 2PM - 5PM : Magnolia: https://goo.gl/aE1KyQ
- Sun (28/05) : 2PM - 5PM : Citihub: https://goo.gl/RsciqwHẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan