"Phố Xuân" - Tuần 57 (03-05/02/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Phố Xuân" tuần 03-05/02/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Phố Xuân -

"Ta thấy nắng xuân màu ngọc bích
Ta thấy trời xuân mây thiên thanh
Ta xâu nắng xuân thành chuỗi ngọc
Ta dệt trời xuân màu áo xanh
"


Link album :
- Fri, 13PM, Dec 3th, Quantum https://goo.gl/2tn0Ol
- Sat, 14PM, Dec 4th, Kuri Kuri : https://goo.gl/oDf3x8
- Sun, 14AM, Dec 5th, Typograf : https://goo.gl/i566Jz
- Sun, 15PM, Dec 5th, Typograf : https://goo.gl/69dYlI

- Sat, 14PM, Dec 4th, the KAfe : https://goo.gl/SrT3eb
- Sun, Dec 5th, the KAfehttps://goo.gl/ZmWvvx

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan