"Once upon a time" - Tuần 67 (14-16/04/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Once upon a time" tuần 14-16/04/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Once upon a time -

"Once upon a time there was a boy who loved a girl, and her laughter was a question he wanted to spend his whole life answering..."Link album :
- Fri, 19PM, 14th, Quantum https://goo.gl/Tj0fYe
- Sat, 14PM, 15th, Sky Coffee : https://goo.gl/yEVnEV
- Sat, 14PM, 15th, Swing : https://goo.gl/82zS0y
- Sun, 9AM, 16th, Koh Samui Hut : https://goo.gl/hqDkzx
- Sun, 14PM, 16th, Quantum : https://goo.gl/zBnsJZ
- Sun, 14PM, 16th, Sky Coffee : https://goo.gl/9YEdD4

- Sun, 16th, Cresent Mall : https://goo.gl/DBYUOx
- Sun, 16th, KA Koncept : https://goo.gl/zydE2i
- Sun, 16th, Citihub : https://goo.gl/RF7d7c
- Sun, 14PM, 16th, KA Koncept : https://goo.gl/sU0bn5
- Sun, 14PM, 16th, Citihub : https://goo.gl/2dj0T8
- Sun, 16th, Magnolia :https://goo.gl/eABuKy

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan